Tour Trung Quốc: Ms Thủy 0906 280 600 – Mr Sơn 0901 700 500 – Mr Nam 0984 548 114

Điều hành: Ms Sen 0936 369 600