Tour Quốc tế

Chùm tour khuyến mãi

11.500.000 - 10.700.000VNĐ

4 ngày 3 đêm

Khởi hành: 13-06, 27-06, 11-07, 25-07, 15-08, 12-09, 17-10, 31-10-2019
10.500.000 - 10.000.000VNĐ

4 ngày 3 đêm

Khởi hành: 23-05-2019
5.490.000 - 4.990.000VNĐ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 01-10, 08-10, 22-10, 29-10-2018

Trangan Travel

Tour Quốc tế mới

24.990.000 - 23.990.000VNĐ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 09-10; 23-10; 06-11; 20-11; 04-12-2019
19.900.000 - 19.400.000VNĐ

6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 18 -6; 2, 23-7; 6,28-8-2019
12.300.000 - 11.800.000VNĐ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 13, 18, 27-6; 4, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30-7; 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27-8
12.990.000 - 12.490.000VNĐ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 25-6; 3,6,16,22-7; 23,24,29-8; 9,10,16,17,23,24-9; 1,7,8,14,15,21,22,28-10
6.790.000 - 6.290.000VNĐ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 30-05-2019
6.990.000 - 6.490.000VNĐ

5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 22-05, 24-05, 25-05, 28-05, 29-05, 31-05, 01-06, 02-06, 04-06-2019