Tour Thái Lan: Mr Ngọc 0912 499 616 – Mr Thế Anh 0902 719 008