Tour Dubai: Ms Duyên 0902 141 677 – Mr Nam 0984548114 – Ms Sen 0936 369 600

Điều hành: Ms Phương 0901 757 486