Tour châu Phi: Ms Duyên 0902 141 677 – Ms Phương 0901 757 486