Tour châu Âu: Ms Trang 0939 959 388 – Mr Thanh 0983 245 488 – Mr Vân Anh 0902 404 606 – Mr Hùng 0902 116 900 

Điều hành: Ms Trang 0939 959 388