Điểm đến Châu Úc

Đẹp ngỡ ngàng hồ hồng ở Úc

du lịch ÚC - hồ hồng của Úc

Không phải màu trắng hay màu xanh thường thấy khi miêu tả về nước, màu nước hồ Hillier tạo nên một sự khác biệt bởi sắc hồng hiếm có.